Polecamy:

Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska
spis tresci nauka kontakt
     

 

Sukcesy i porażki polskiej ekologii po wstapieniu do Unii Europejskiej

 

Ewa Dlaboga


Polska wprowadziła do UE nie tylko 38 milionów obywateli ale też ogromny wkład "przyrodniczy". M.in.:

Karpaty - ostatnia w Europie ostoja dużych drapieżników i pierwotnych lasów.
Biebrzański Park Narodowy - jeden z najwspanialszych obszarów podmokłych na świecie.
Puszcza Białowieska - ostatnia pierwotna puszcza Europy, naturalna ostoja wielu gatunków ginących roślin i zwierząt.

Polska ma największą w Unii Europejskiej populację wodniczki, orlika krzykliwego, derkacza, rybitwy czarnej - gatunków na skraju wyginięcia. Możemy się również pochwalić licznymi gatunki, które w wielu krajach Europy Zachodniej znalazły się na listach gatunków ginących, u nas wciąż są pospolite i mają swoje największe ostoje - są to np. skowronek, jaskółka dymówka, cierniówka, trznadel, łyska.

Bocian biały - w Polsce przypada 25% światowej populacji, czyli co czwarty bociek jest Polakiem.
Żubr - obecnie żyje w naszym kraju około 600 - 700 żubrów, na swobodzie można je spotkać w: Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej i Boreckiej, w rezerwatach w Lasach Pszczyńskich, w Puszczy Niepołomickiej, w Bieszczadach i w nadleśnictwie Wałcz.
Orlik krzykliwy - najliczniej zamieszkuje region warmińsko-mazurski i południowo-wschodnią Małopolskę, a także Lubelszczyznę, nizinę północnopodlaską, Pomorze zachodnie i środkowe. Pojedyncze pary występują w Polsce centralnej, Wielkopolsce i na Śląsku. Ok. 25% europejskiej populacji orlika gnieździ się w Polsce.
Wodniczka - Woliński Park Narodowy (delta Świny), Park Narodowy "Ujście Warty", Biebrzański Park Narodowy.
Derkacz - jest jednym z wielu gatunków ptaków uznanych za zagrożony wyginięciem w skali globalnej. Jego okazy można spotkać m.in. w Magurskim Parku Narodowym.
Rybitwa czarna - można ją spotkać w Dolinie Górnej Wisły, w Parku Narodowym "Ujście Warty", oraz w Biebrzańskim Parku Narodowym.

opr. Ewa Dlaboga,
Absolwentka kierunku Inżynieria Środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uczestniczyła w r. 2002/2003 w projektach realizowanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska: ZPP/ACCESS i REC/DANCEE.