Polecamy:

Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska
spis tresci nauka kontakt
     

 

Sukcesy i porażki polskiej ekologii po wstapieniu do Unii Europejskiej

Andrzej Żwawa, Sukcesy i porażki polskiej ekologii po wstąpieniu do Unii Europejskiej

Radosław Gawlik, Zmiany w polskim rolnictwie ekologicznym po wejściu do Unii Europejskiej

Jadwiga Łopata i Julian Rose, Rozwiać mit o wielkich pieniądzach dla małych gospodarstw

Maria Huma, GMO - otwarte drzwi i opór

Ewa Dlaboga, (eko)Agroturystyka w starciu z HACCP'em

Ewa Dlaboga, Zamieszanie na rynku produktów lokalnych i regionalnych

Zbigniew Hałat, Zdrowie środowiskowe w Polsce poakcesyjnej

Zbigniew Hałat, Ochrona zdrowia konsumentów żywności w świetle materiałów prasowych po 1.5.2004

Karol Bajer, Ochrona środowiska po wejściu Polski do Unii Europejskiej - zmiany ważne dla przedsiębiorstw

Jacek Warda, Co się zmieniło w polskich samorządach po wstąpieniu do Unii Europejskiej

Ewa Dlaboga, Umacnianie nowej granicy UE

Ewa Dlaboga, Polska wprowadziła do UE nie tylko 38 milionów obywateli ale też ogromny wkład "przyrodniczy"

Ewa Dlaboga, Polskie doświadczenia z LIFE'm

Marta Śmigrowska, Działalność pozarządowych organizacji ekologicznych po akcesji - ułatwienia i trudności (z punktu widzenia działacza organizacji)

Krzysztof Smolnicki, Możliwość pomocy finansowej dla działań proekologicznych w Polsce po wstąpieniu do UE

Dariusz Gzyra, Trudne słowo: sukces

Marek Kryda, Chów przemysłowy zagrożeniem dla dobrostanu zwierząt i środowiska

Piotr Rymarowicz, Justyna Wysocka, Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce analiza stanu obecnego i postulowane kierunki działań

Melania Żalińska, Transport w Polsce Unijnej

Scott Simpson, Successes and defeats of Polish ecology in EU - summation

Tylko w internecie:

Piotr Wrzosiński, Polska - naturalnie w Europie!